برچسب توفان فکری

توفان فکری " برگزار کنید؛ با این 11 قانون ساده" href="/fa/news/233/جلسات-توفان-فکری-برگزار-کنید-با-این-11-قانون-ساده" target="_blank">جلسات " توفان فکری " برگزار کنید؛ با این 11 قانون ساده

این در جلسات توفان فکری ، جملاتی مانند این گفته نمی شود: اجرای ایده تو غیر ممکن است، قبلاً این پیشنهاد اجرا شده و موفق نبوده است، به فکر هزینه های گزاف این طرح هستی؟ این پیشنهادت اصلاً ربطی به موضوع نداره، حرفت خیلی مسخره بود و ... .

: ۳۰ آبان ۱۳۹۷