شک کردن به دانسته‌های خود، گام اول خودشناسی است       
با این تمرین ساده الگوهای احساسی خانواده خود را بشناسید
چگونه متفاوت از آنچه از خانواده به ارث برده ایم، با احساساتمان رو در رو شویم؟

با این تمرین ساده الگوهای احساسی خانواده خود را بشناسید

آیا تاکنون متوجه شده اید که شما همان طوری با فرزندتان رفتار می کنید که مادرتان با شما رفتار می کرده است؟ ( هر چند که با خودتان قسم خورده بودید که شما با فرزندتان رفتار متفاوتی داشته باشید). آیا پی برده اید که وقتی خشمگین یا غمگین می شوید ، دقیقا همان رفتارها و حس و حال هایی را پیدا می کنید که پدرتان در چنین مواقعی از خود بروز می داد؟ دقت کرده اید که شما هم درگیر همان گذشته و رنج هایی شده اید که شریک زندگی تان از آن ها متاثر است و گاهی از آن سخن می گوید؟خانواده ما و تمام رفتارها، الگوها و کردارهایی که در آن وجود دارد، بسیار بیش از آنچه که فکرش را بکنیم، بر ما تاثیر می گذارند.
رابطه جنسی در زندگی زناشویی چقدر اهمیت دارد؟

رابطه جنسی در زندگی زناشویی چقدر اهمیت دارد؟

رابطه جنسی در زندگی زناشویی مهم و تعیین کننده است، اما اینکه اهمیت آن چقدر است، کاملا بستگی به شرکای زندگی ، دیدگاه آنان و البته سطح نیازهای شان دارد. برخی از مردم فکر می کنند که ارزش بیجا و زیادی به زندگی جنسی داده شده است و این درست نیست؛ برخی دیگر بر این باورند که رابطه جنسی یک مساله ضروری و بنیادی در زندگی زناشویی است.
صبر و شکیبایی شاه کلید والدین موفق (+5 نکته کلیدی)
والدین صبورتری باشیم

صبر و شکیبایی شاه کلید والدین موفق (+5 نکته کلیدی)

فرزند شما عصبانی است، داد و فریاد می کند، فضا را متشنج می کند و منتظر عکس العمل شماست. صبور بودن، حفظ خونسردی و آرامش شاه کلیدهای یک پدر و مادر موفق اند. والدینی که با هوشمندی فضا را آرام می کنند و با جادوی صبوری تصمیم های درست می گیرند. این ترفند جادویی را یاد بگیرید و به کار ببندید و سطح سلامت روانی و عاطفی خانواده تان را ارتقا دهید.
با این تمرین ساده الگوهای احساسی خانواده خود را بشناسید
چگونه متفاوت از آنچه از خانواده به ارث برده ایم، با احساساتمان رو در رو شویم؟

با این تمرین ساده الگوهای احساسی خانواده خود را بشناسید

آیا تاکنون متوجه شده اید که شما همان طوری با فرزندتان رفتار می کنید که مادرتان با شما رفتار می کرده است؟ ( هر چند که با خودتان قسم خورده بودید که شما با فرزندتان رفتار متفاوتی داشته باشید). آیا پی برده اید که وقتی خشمگین یا غمگین می شوید ، دقیقا همان رفتارها و حس و حال هایی را پیدا می کنید که پدرتان در چنین مواقعی از خود بروز می داد؟ دقت کرده اید که شما هم درگیر همان گذشته و رنج هایی شده اید که شریک زندگی تان از آن ها متاثر است و گاهی از آن سخن می گوید؟خانواده ما و تمام رفتارها، الگوها و کردارهایی که در آن وجود دارد، بسیار بیش از آنچه که فکرش را بکنیم، بر ما تاثیر می گذارند.
رابطه جنسی در زندگی زناشویی چقدر اهمیت دارد؟

رابطه جنسی در زندگی زناشویی چقدر اهمیت دارد؟

رابطه جنسی در زندگی زناشویی مهم و تعیین کننده است، اما اینکه اهمیت آن چقدر است، کاملا بستگی به شرکای زندگی ، دیدگاه آنان و البته سطح نیازهای شان دارد. برخی از مردم فکر می کنند که ارزش بیجا و زیادی به زندگی جنسی داده شده است و این درست نیست؛ برخی دیگر بر این باورند که رابطه جنسی یک مساله ضروری و بنیادی در زندگی زناشویی است.
صبر و شکیبایی شاه کلید والدین موفق (+5 نکته کلیدی)
والدین صبورتری باشیم

صبر و شکیبایی شاه کلید والدین موفق (+5 نکته کلیدی)

فرزند شما عصبانی است، داد و فریاد می کند، فضا را متشنج می کند و منتظر عکس العمل شماست. صبور بودن، حفظ خونسردی و آرامش شاه کلیدهای یک پدر و مادر موفق اند. والدینی که با هوشمندی فضا را آرام می کنند و با جادوی صبوری تصمیم های درست می گیرند. این ترفند جادویی را یاد بگیرید و به کار ببندید و سطح سلامت روانی و عاطفی خانواده تان را ارتقا دهید.
چگونه متفاوت و خاص زندگی کنیم ؟ (+راهبردهای اساسی)

چگونه متفاوت و خاص زندگی کنیم ؟ (+راهبردهای اساسی)

متفاوت فکر کردن مستلزم آموزش ذهن به سمت رویکردی تأثیرپذیرتر، منعطف تر و خلاقانه تر است. در حقیقت تفکر با چنین ذهنیتی به شما امکان می دهد تا تغییرات و چالش های روزمره را بهتر برتابید و هر کدام را تبدیل به فرصتی برای ارتقای موقعیت خود سازید. البته مثل هر چیز مهم دیگری، رسیدن به چنین رویکردی تعهد و ارده ای آهنین می طلبد.
زوج درمانی: ده تمرین کارساز برای بهبود روابط زناشویی

زوج درمانی: ده تمرین کارساز برای بهبود روابط زناشویی

اگر از زوج هایی هستید که مدام جر و بحث می کنند و سر هر چیز کوچک و ناچیزی به هم گیر می دهند و حال یکدیگر را می گیرند؛ اگر گاهی محیط خانه برای تان غیر قابل تحمل می شود، و ترجیح می دهید فرار کنید تا بمانید. اگر احساس می کنید به رغم اینکه همسرتان را دوست دارید، به بن بست رسیده اید و نمی دانید چگونه رفتار کنید تا اوضاع را کمی بهتر کنید؛ چند دقیقه ای با ما همراه شوید.
مدیر ذره بینی باشیم یا خیر؟

مدیر ذره بینی باشیم یا خیر؟

مدیریت ذره بینی، اشاره به سبکی از مدیریت دارد که به موجب آن مدیر ارشد -که اصطلاحاً مدیر نزدیک بین هم نامیده می شود- انجام وظیفه و فعالیت کارمندان خود را از نزدیک نظارت و کنترل می کند و جزئیات را به شکل مستمر بررسی و انجام تک تک آنها را به فرد یادآوری می کند. 
جادوی ماندالا؛ خودتان را به این دایره های اسطوره ای بسپارید (+ یازده فایده رنگ آمیزی ماندالا)

جادوی ماندالا؛ خودتان را به این دایره های اسطوره ای بسپارید (+ یازده فایده رنگ آمیزی ماندالا)

با ماندالا این دایره های باستانی مقدس، خودتان را بهتر بشناسید، حال تان را خوب کنید و از لحظه، فارغ از هر گونه استرس و اضطراب لذت ببرید. دمی خود را به اشکال جادویی و رنگ ها بسپارید، از محیط اطراف فاصله بگیرید و به درون تان متصل شوید.منتظر چه هستید؛ مطمئن باشید به یک بار امتحان کردنش می ارزد.
رابطه جنسی در زندگی زناشویی چقدر اهمیت دارد؟

رابطه جنسی در زندگی زناشویی چقدر اهمیت دارد؟

رابطه جنسی در زندگی زناشویی مهم و تعیین کننده است، اما اینکه اهمیت آن چقدر است، کاملا بستگی به شرکای زندگی ، دیدگاه آنان و البته سطح نیازهای شان دارد. برخی از مردم فکر می کنند که ارزش بیجا و زیادی به زندگی جنسی داده شده است و این درست نیست؛ برخی دیگر بر این باورند که رابطه جنسی یک مساله ضروری و بنیادی در زندگی زناشویی است.
زوج درمانی: ده تمرین کارساز برای بهبود روابط زناشویی

زوج درمانی: ده تمرین کارساز برای بهبود روابط زناشویی

اگر از زوج هایی هستید که مدام جر و بحث می کنند و سر هر چیز کوچک و ناچیزی به هم گیر می دهند و حال یکدیگر را می گیرند؛ اگر گاهی محیط خانه برای تان غیر قابل تحمل می شود، و ترجیح می دهید فرار کنید تا بمانید. اگر احساس می کنید به رغم اینکه همسرتان را دوست دارید، به بن بست رسیده اید و نمی دانید چگونه رفتار کنید تا اوضاع را کمی بهتر کنید؛ چند دقیقه ای با ما همراه شوید.
راز روابط سالم و پایدار: به جای طعنه و گوشه و کنایه زدن، مستقیم و سرراست صحبت کنیم
طعنه زدن ممنوع!

راز روابط سالم و پایدار: به جای طعنه و گوشه و کنایه زدن، مستقیم و سرراست صحبت کنیم

وقتی به جای گفت و گوی رو در رو و سر راست می کوشید با طعنه، گوشه و کنایه، یا با اشاره کردن به طرف مقابل تان منظورتان را بفهمانید، خواسته یا ناخواسته به مخاطبتان آسیب روانی وارد می کنید و کلیت رابطه تان را مخدوش می کنید. جسور و صادق باشید و شفاف حرف بزنید.
وقتی همسرتان به خاطر هرچیزی به شما سرکوفت می زند و سرزنش تان می کند، چه کار می توانید بکنید؟

وقتی همسرتان به خاطر هرچیزی به شما سرکوفت می زند و سرزنش تان می کند، چه کار می توانید بکنید؟

اگر همسرتان دائماً شما را برای همه چیز سرزنش می کند، این سوءِ استفاده عاطفی از شما است. او با کاهش تدریجی عزت نفس شما، خود را از هرگونه مسئولیت رها می کند و در موقعیتی قدرتمند قرار می دهد. در این درس سواد زندگی قصد داریم کمی عمیق تر به علل احتمالی این نوع رفتار و برخی از استراتژی های عملی برای مقابله با آن بپردازیم.
چرا رابطه جنسی زوج‌ها، نسبت به 20 سال پیش، کمتر شده‌است؟

چرا رابطه جنسی زوج‌ها، نسبت به 20 سال پیش، کمتر شده‌است؟

مطالعات علمی و نیز گزارشات تجربی نشان دهنده کاهش تعداد دفعات رابطه جنسی در زوج‌ها نسبت به سال‌های گذشته است. این ارقام ثابت می‌کنند که امروزه زوج‌ها نسبت به قبل کمتر با یکدیگر رابطه جنسی دارند. در این درس نگاهی می‌اندازیم به این که چرا و چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد.
در باب عشق و آنچه که عشق نیست (تفاوت عشق با خوش‌آمدن و نیاز از منظر علم)

در باب عشق و آنچه که عشق نیست (تفاوت عشق با خوش‌آمدن و نیاز از منظر علم)

در روزگاری که روابط انسانی به رابطه‌های مجازی از طریق فناوری موبایلی تقلیل یافته است، عاشق شدن موهبتی است که راه به رهایی و آزادی می‌برد. هم از این رو تمیز دادن و تشخیص عشق از نیاز های جنسی یا عاطفی و خوش‌آمدن‌های زودگذر، حیاتی است. در این درس با شناخت آنچه که عشق نیست، هوشیاریمان برای تشخیص عشق تیز می‌شود.
در برابر همسری که به شما پرخاشگری و بی‌احترامی می‌کند، چه باید کرد؟ (+ راهکارهای کاربردی)

در برابر همسری که به شما پرخاشگری و بی‌احترامی می‌کند، چه باید کرد؟ (+ راهکارهای کاربردی)

آزار روانی یا کلامی می‌تواند به اندازه‌ای به عزت نفس شما آسیب وارد کند که یا قادر به تشخیص آنچه اتفاق می‌افتد نباشید، یا ندانید که چگونه برای رفع آن اقدام کنید. بنابراین، اگر در این شرایط هستید، در این درس، دستورالعمل هایی برای کمک به شما ارائه می‌کنیم.
  •  
  •  
با این تمرین ساده الگوهای احساسی خانواده خود را بشناسید
چگونه متفاوت از آنچه از خانواده به ارث برده ایم، با احساساتمان رو در رو شویم؟

با این تمرین ساده الگوهای احساسی خانواده خود را بشناسید

آیا تاکنون متوجه شده اید که شما همان طوری با فرزندتان رفتار می کنید که مادرتان با شما رفتار می کرده است؟ ( هر چند که با خودتان قسم خورده بودید که شما با فرزندتان رفتار متفاوتی داشته باشید). آیا پی برده اید که وقتی خشمگین یا غمگین می شوید ، دقیقا همان رفتارها و حس و حال هایی را پیدا می کنید که پدرتان در چنین مواقعی از خود بروز می داد؟ دقت کرده اید که شما هم درگیر همان گذشته و رنج هایی شده اید که شریک زندگی تان از آن ها متاثر است و گاهی از آن سخن می گوید؟خانواده ما و تمام رفتارها، الگوها و کردارهایی که در آن وجود دارد، بسیار بیش از آنچه که فکرش را بکنیم، بر ما تاثیر می گذارند.
جادوی ماندالا؛ خودتان را به این دایره های اسطوره ای بسپارید (+ یازده فایده رنگ آمیزی ماندالا)

جادوی ماندالا؛ خودتان را به این دایره های اسطوره ای بسپارید (+ یازده فایده رنگ آمیزی ماندالا)

با ماندالا این دایره های باستانی مقدس، خودتان را بهتر بشناسید، حال تان را خوب کنید و از لحظه، فارغ از هر گونه استرس و اضطراب لذت ببرید. دمی خود را به اشکال جادویی و رنگ ها بسپارید، از محیط اطراف فاصله بگیرید و به درون تان متصل شوید.منتظر چه هستید؛ مطمئن باشید به یک بار امتحان کردنش می ارزد.
چگونه متفاوت و خاص زندگی کنیم ؟ (+راهبردهای اساسی)

چگونه متفاوت و خاص زندگی کنیم ؟ (+راهبردهای اساسی)

متفاوت فکر کردن مستلزم آموزش ذهن به سمت رویکردی تأثیرپذیرتر، منعطف تر و خلاقانه تر است. در حقیقت تفکر با چنین ذهنیتی به شما امکان می دهد تا تغییرات و چالش های روزمره را بهتر برتابید و هر کدام را تبدیل به فرصتی برای ارتقای موقعیت خود سازید. البته مثل هر چیز مهم دیگری، رسیدن به چنین رویکردی تعهد و ارده ای آهنین می طلبد.
راز روابط سالم و پایدار: به جای طعنه و گوشه و کنایه زدن، مستقیم و سرراست صحبت کنیم
طعنه زدن ممنوع!

راز روابط سالم و پایدار: به جای طعنه و گوشه و کنایه زدن، مستقیم و سرراست صحبت کنیم

وقتی به جای گفت و گوی رو در رو و سر راست می کوشید با طعنه، گوشه و کنایه، یا با اشاره کردن به طرف مقابل تان منظورتان را بفهمانید، خواسته یا ناخواسته به مخاطبتان آسیب روانی وارد می کنید و کلیت رابطه تان را مخدوش می کنید. جسور و صادق باشید و شفاف حرف بزنید.
چگونه به شخصی که دوست دارید تبدیل شوید؟ 3 مرحله دارد

چگونه به شخصی که دوست دارید تبدیل شوید؟ 3 مرحله دارد

تحقیقات نشان می دهد که انسانها فقط توسط گذشته خود هدایت نمی شوند، بلکه در واقع توسط دیدگاه های خود نسبت به آینده ترقی می یابند - مفهومی که روانشناسان از آن به عنوان "چشم انداز" یاد می کنند.
خودتان را چقدر می شناسید؟ شش راه برای شناختِ توانایی و فضایل پنهانتان

خودتان را چقدر می شناسید؟ شش راه برای شناختِ توانایی و فضایل پنهانتان

بسیاری از افراد، زندگی روزمره خود را در بی تفاوتی، بی معنایی، ناخرسندی، عدم رضایت و نوعی احساس ناامنی و بی اعتمادی نسبت به دیگران و محیط پیرامون شان می گذرانند. این افراد هیچ شناختی از فضایل و توانایی های ارزشمندی که در درون شان نهفته است ندارند؛ اما کافی است پی ببرند که چه پتانسیل بالایی از توانمندی دارند، تا نگاه شان به خود و جهان پیرامون تغییر کند؛  زندگی شان طعم و معنا پیدا کند و سرنوشت متفاوتی را برای خود رقم بزنند.
نایکان تراپی: هنر شفا یافتن با خودنگری

نایکان تراپی: هنر شفا یافتن با خودنگری

نایکان تراپی منبعی غنی برای رشد و تقویت عزت نفس، تعامل با دیگران و بهبود رشد شخصی افراد است. این حقیقت که این تکنیک سبب تقویت خودبازنگری می شود، در درمان افسردگی، تروما و دیگر اختلالاتی از این دست موثر است.
  •  
  •  
صبر و شکیبایی شاه کلید والدین موفق (+5 نکته کلیدی)
والدین صبورتری باشیم

صبر و شکیبایی شاه کلید والدین موفق (+5 نکته کلیدی)

فرزند شما عصبانی است، داد و فریاد می کند، فضا را متشنج می کند و منتظر عکس العمل شماست. صبور بودن، حفظ خونسردی و آرامش شاه کلیدهای یک پدر و مادر موفق اند. والدینی که با هوشمندی فضا را آرام می کنند و با جادوی صبوری تصمیم های درست می گیرند. این ترفند جادویی را یاد بگیرید و به کار ببندید و سطح سلامت روانی و عاطفی خانواده تان را ارتقا دهید.
چرا کودکم جیغ می زند، مو می کشد و نیشگون می گیرد؟ (+ دلایل و نحوه مواجهه)

چرا کودکم جیغ می زند، مو می کشد و نیشگون می گیرد؟ (+ دلایل و نحوه مواجهه)

فرزند شما در خانه، در میهمانی و در مهد کودک جیغ می زند، مو می کشد و نیشگون می گیرد؟ آیا احساس شرم می کنید و از نگاه اطرافیان می گریزید؟ نگران می شوید که فرزندتان پرخاشگر است؟؛ خونسرد و آرام باشید. هیچ جای نگرانی نیست. مطمئن باشید که این رفتارها بخشی از فرایند رشد طبیعی کودک شما است.
چرا برخی فرزندان والدین خود را دوست ندارند؟

چرا برخی فرزندان والدین خود را دوست ندارند؟

هر انسانی اولین نشانه های عشق و محبت را از کسانی می گیرد که از او مراقبت می کنند. این یک حقیقت است که محبت کردن به یک کودک هرگز زیاده روی نیست. با هر لبخند، هر بوسه، هر بغل و هر ابراز علاقه ای به او، مسیر رشد سالم و پیشرفت او را هموار می کنید. جای هیچ شک و تردیدی نیست که هر دوری، هر بی محبتی و هر عدم ابراز علاقه ای مانعی سر راه رشد فرزند شماست.
چگونه بفهمیم کودکی دچار آسیب روانی است؟ نشانه ها، علل و راه های درمان

چگونه بفهمیم کودکی دچار آسیب روانی است؟ نشانه ها، علل و راه های درمان

آسیب روانی در کودکان اختلالی جدی است که پیامدهای آن در بزرگسالی بیشتر خود را نشان می دهند. با شناخت علایم، علل و شیوه های درمان این اختلال در کودکی فرایند رشد آن را متوقف کنیم و از تباه شدن آینده فرزند خود جلوگیری کنیم.
آیا کودکان باید از شبکه‌ های اجتماعی استفاده کنند؟
گزارش انجمن روانشناسی آمریکا

آیا کودکان باید از شبکه‌ های اجتماعی استفاده کنند؟

گزارش انجمن روانشناسی آمریکا با بیان اینکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی «ذاتاً برای کودکان مفید یا مضر نیست» مخالف ممنوعیت‌های عمومی است، اما توصیه می‌کند که استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی باید مدیریت شود.
عشق به کتاب خواندن در کودکان: نتیجه تمرین و محیط یا حاصل وراثت و ژنتیک؟

عشق به کتاب خواندن در کودکان: نتیجه تمرین و محیط یا حاصل وراثت و ژنتیک؟

توانایی لذت بردن از خواندن کتاب تنها به میزان تمرین ما بستگی ندارد بلکه مطالعات علمی نشان می دهند که در میل به کتابخوانی هم عوامل ارثی خاصی وجود دارند که خارج از کنترل ما است.
وقتی نوجوانتان دروغ می‌گوید، چه کار کنید؟ (+ 8 روش برای کاهش دروغ‌گویی)

وقتی نوجوانتان دروغ می‌گوید، چه کار کنید؟ (+ 8 روش برای کاهش دروغ‌گویی)

نوجوانان به دلایل زیادی می توانند دروغ بگویند. اگر یکی از فرزندان خود را در حال دروغ گفتن دیدید، باید بدانید که برای رسیدگی به این وضعیت چه کاری می توانید انجام دهید. در این درس با بهره‌گیری از مطالعات علمی، راهکار هایی برای مواجهه با دروغگویی نوجوانان و کاهش آن ارائه شده است.
  •  
  •  
مدیر ذره بینی باشیم یا خیر؟

مدیر ذره بینی باشیم یا خیر؟

مدیریت ذره بینی، اشاره به سبکی از مدیریت دارد که به موجب آن مدیر ارشد -که اصطلاحاً مدیر نزدیک بین هم نامیده می شود- انجام وظیفه و فعالیت کارمندان خود را از نزدیک نظارت و کنترل می کند و جزئیات را به شکل مستمر بررسی و انجام تک تک آنها را به فرد یادآوری می کند. 
متورم سازی عنوان شغلی: یک پدیده مدرن سازمانی

متورم سازی عنوان شغلی: یک پدیده مدرن سازمانی

به عنوان مثال، یک «نماینده خدمات مشتری» که به عنوان «متخصص روابط با مشتری» تغییر نام داده می‌شود، ممکن است احساس مسئولیت و غرور بیشتری نسبت به نقش خود داشته باشد که به بهبود عملکرد و خدمات مشتری منجر می‌شود.
نیرو هست، ولی کم شده : توصیه هایی به مدیران برای جذب و حفظ نیرو

نیرو هست، ولی کم شده : توصیه هایی به مدیران برای جذب و حفظ نیرو

امروز تقریبا با هرکسب وکاری درباره مسائل آن صحبت می کنیم بر خلاف گذشته که اولین مسائلش بحث های بازار و قانون بود، به مساله "نبود نیروی انسانی" اشاره می کند.
4 نگرش کاربردی یک مذاکره کننده حرفه‌ای
آموزش مذاکره : قسمت 2

4 نگرش کاربردی یک مذاکره کننده حرفه‌ای

یکی از دوستانم برای مذاکره خرید موتور ماشین لباسشویی با یک شرکت خارجی وارد مذاکره می‌شود. قیمت موتور بالاتر از حد مطلوب و نقطه مدنظر شرکت مونتاژ کننده ایرانی بود و شرکت تولیدکننده هم حاضر به ارائه تخفیف نبود.
کارآفرینان و مدیران بخوانند

"نوآوری" یک ضرورت است ؛ پیشنهادهایی برای کار و کسب شما

Google Alerts را برای کلمات کلیدی مرتبط راه اندازی کنید تا از اخبار و روندهای صنعت خود مطلع شوید.در کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و رویدادهای صنعت شرکت کنید تا از دیگر کارآفرینان و کارشناسان صنعت شبکه‌سازی کنید و از آنها یاد بگیرید. رهبران و نشریات فکری صنعت را دنبال کنید.
مدیران بخوانند ؛ به ویژه مدیران فروش / افزایش درآمد در گرو توجه به گروه

مدیران بخوانند ؛ به ویژه مدیران فروش / افزایش درآمد در گرو توجه به گروه

هر مدیر فروشی که تک‌تک اعضای تیم فروش خود را شخصاً نشناسد و درک نکند موفق نمی‌شود. تیم فروش شما در حقیقت از زندگی شخصی، موفقیت‌ها، شکست‌ها و مشکلات تک‌تک اعضای آن تشکیل شده است.
نقشه راه اولیه برای یادگیری
آموزش مذاکره - قسمت اول

نقشه راه اولیه برای یادگیری "اصول و فنون مذاکره"

این آداب و رسوم و فرهنگ برای هر منطقه، شهر و یا کشوری متفاوت است و لازم است قبل از مذاکره، این اصول را جویا شد تا در صورتی که با رفتاری خاص مواجه شدیم، شوکه نشویم. به عنوان مثال در کشور چین، آروغ زدن بعد از غذا بد که نیست حتی نشانه تشکر از کیفیت غذا هم هست!
  •  
  •  
چرا خارپشت ها پیروز می شوند و چرا برخی شرکت‌ ها شکست می خورند؟
نکات کلیدی کتاب "از خوب به عالی"

چرا خارپشت ها پیروز می شوند و چرا برخی شرکت‌ ها شکست می خورند؟

رهبران سطح 5 رویاهای بزرگی برای شرکت‌ هایشان دارند (نه برای خودشان). آن‌ها  دنبال کسب نتایج، تعیین معیارهای دقیق و ارائه راهکارهای تزلزل‌ناپذیر هستند و سرسختی پنهانی برای انجام کارهای لازم برای رساندن سطح شرکت از خوب به عالی دارند.
این کتاب را نخوانید! چون برای انتشار آن هوا آلوده شده است
مروری بر کتاب بازی نامحدود؛ نوشته‌ی سایمون سینک

این کتاب را نخوانید! چون برای انتشار آن هوا آلوده شده است

دوباره از کتاب بیرون بیاییم. آدمی را تصور کنید که چندین کسب و کار، شرکت، خانه و کاشانه و ماشین‌هایی دارد که حتی در آرزوهای خیلی از ما هم جا نمی‌شود. اما خبر می‌رسد که در اثر افسردگی خودکشی کرده است.
اعتراف نكن! (کتابی در باب ايثارگری منفعت‌طلبانه)
نگاهي به "چپ دارويني نوشته پيتر سينگر"

اعتراف نكن! (کتابی در باب ايثارگری منفعت‌طلبانه)

پیتر سینگر، فیلسوف اخلاق استرالیایی و نظریه‌پرداز برجستۀ اخلاق زیستی، در این کتاب می‌کوشد بر پایۀ شواهدی که به‌ویژه از نظریۀ بازی‌ها وام گرفته، نشان دهد تفسیر دست‌راستی از سرشت انسان، بر پایۀ نظریۀ تکامل، ناصواب است و باید با تفسیری همکارانه که نفع فرد را در گرو نفع همگان می‌بیند جایگزین شود.

"هنر شفاف اندیشیدن" را بیاموزیم

سوگیری‌های شناختی خطاهایی متداول‌اند که مصرّانه سر راه منطق ما می‌ایستند و ما را گرفتار می‌کنند. این خطاها اجازه نمی‌دهند شفاف بیندیشیم.
ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم
کتاب آخر هفته

ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم

مارک تواین نویسنده مشهور درباره زندگی گفته است:" دو روز مهم زندگی شما، روز تولدتان و روزی است که می فهمید چرا زنده اید". کتاب "ای کاش وقتی 20 ساله بودم، می دانستم" می کوشد نگاهی عمیق تر به روزگار جوانی و درکی کاملتر از زندگی ارائه و معرفی کند.
طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک
کتاب آخر هفته

طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

روزگاری پیتر دراکر پدر علم مدیریت نوین گفت: "کار و کسب دو بخش پولساز دارد. بازاریابی و نوآوری. بقیه اش کار گل است". کتاب "طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک" راهنمایی برای برنامه ریزی بخش بازاریابی کار و کسب شما است.
عادتهای اتمی
کتاب آخر هفته

عادتهای اتمی

عادت خویش را رضایت بخش کنید. برای انجام این قانون ابتدا برای اجرای عادت خوب پاداشی به خود دهید. بعد، هیچ کاری نکردن را برای خودتان لذت بخش کنید.
چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند؟
کتاب آخر هفته

چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند؟

"کری سیگل" نویسنده کتاب "چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند؟" 5 فرزند دارد. او ابتدا یک سری توصیه های پولی برای فرزندانش که در آستانه بزرگسالی بودند تهیه کرد و سپس آنها را در قالب 99 قانون مدیریت پول شخصی در زندگی، به یک کتاب تبدیل کرد.
57 کلید طلایی در آموزش فرزند پروری
کتاب آخر هفته

57 کلید طلایی در آموزش فرزند پروری

در این کتاب هم با کلیات روانشناسی و تربیت کودک به طور اصولی آشنا می شوید، هم مهارت های کاربردی درباره پرورش اعتماد به نفس ، عزت نفس، خلاقیت و ... را می آموزید و هم روش حل برخی مشکلات مانند نخوابیدن بچه ها، شب ادراری، مشکلات تحصیلی و نظایر آن را یاد می گیرید.
در فکر، ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه می گذرد؟

در فکر، ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه می گذرد؟

اگر فرزند نوجوان یا جوان دارید یا با این گروه سنی در ارتباط هستید، پیشنهاد می کنیم این کتاب را مطالعه کنید.
  •  
پربیننده ترین مطالب
دعوت از دوستان
ایمیل دوستان خود را جهت دعوت وارد کنید