درباره ما
"سواد زندگی"، مدرسه آموزش‌های دانش پایه عصر ایران است. همه رسانه‌ها می‌توانند با ذکر منبع از مطالب این سایت استفاده کنند.