روش متوقف کردن «مکالمه ذهنی» برای زندگی در «لحظه حال»

روش متوقف کردن «مکالمه ذهنی» برای زندگی در «لحظه حال»

به‌روزرسانی: آبان ۱۳۹۸
تقریباً تمام فکر کردن‌ها و رویاپردازی‌های غیرارادی نوعی صدای ذهن هستند. این نوعی صدای پس‌زمینه است که در همه کارهایمان اخلال ایجاد می‌کند. ما هیچوقت در زمان حال نیستیم. همیشه به چیزی دیگر فکر می‌کنیم به جای اینکه روی کاری که آن لحظه انجام می‌دهیم تمرکز کنیم. اگر همیشه به چیزی دیگر فکر کنیم، هیچوقت از زمان حال لذت نخواهیم برد.
سواد زندگی؛ توسعه توانمندی های فردی / سیدمحمدمهدی شهیدی - فکر می کنید کدام یک از کارها مهمتر است؟  غذا خوردن، خوابیدن ، کار کردن، فراغت، شستن ظرف ها، جارو زدن، کتاب خواندن فیلم دیدن، .... ؟

 هیچ عملی بر عمل دیگر ارجحیت ندارد . یک زبانزد ذن می گوید: وقتی تشنه ام، می نوشم، وقتی خسته ام می خوابم.

ما در زندگی روزانه عادت کرده ایم که اعمال مان را به مهم و غیر مهم تقسیم کنیم، به عالی و بی اهمیت.
همچنان که اشیا پیرامونمان را تقسیم کرده ایم:
یک انگشتر طلا اهمیت بیشتری دارد از یک قاشق نیکل. یک گوزن از یک موش یا یک تکه سنگ مرمر از یک تکه آجر قرمز یا من از یک مگس.

دانشمندان فیزیک کوانتوم در مقام ناظران دنیای کوانتومی می گویند: اگر اشیا و اجسام را از نزدیک از خیلی نزدیک، از زیر میکروسکوپ های الکترونیکی و آشکار سازهای کوانتومی ببینید هیچ تفاوتی با هم ندارند. یک ذره بین بردارید و از نزدیک به جزئیات یک مگس نگاه کنید؛ همانقدر پیچیده است که خودمان.
روش متوقف کردن مکالمه ذهنی برای زندگی در لحظه حال
اگر فضای کیهانی و کهکشان های دور را از دریچه تلسکوپ هابل بنگریم چه می بینیم؟  وقتی سوار هواپیما "در آن اوج هزاران پایی" زمین و تمام تفاوت هایی که برایمان اینجا اهمیت دارد چه سر نوشتی پیدا می کنند. تفاوت ها کجا می روند؟

وقتی برشهایی از طلا و آهن را زیر میکروسکوپ الکترونیکی نگاه می کنید آیا می توانید اهمیت سابق را برایشان قائل شوید و آنها را از هم تفکیک کنید؟ ایا معانی و ارزش هایی را که نامشان را تداعی می کنند، اصلا می شناسید؟ 

این آزمون های ساده نشان می دهند که تمامی تفاوت ها و ارزش هایی که مهم بودن یا بی ارزش بودن را تعیین می کنند در ذهن ما است؛ آن بیرون همه چیز در "پیچیدگی، اهمیت و خود بودگی" یکسان است. در سطح کوانتومی حتی ذره و موج را نمی توان از هم تفکیک کرد. در روایت کوانتومی ذره و موج بودگی و صفات و رفتار و پیامدهای هر یک بسته به "ناظر" تعیین می شود یا رخ می دهد.

"جهان چنین و چنان است، فقط از این رو که به خود می گوییم دنیا چنین و چنان است. اگر از به خود گفتن این نکته که جهان چنین و چنان است باز ایستیم، جهان هم از چنین و چنان بودن باز می ماند. به محض آنکه از حرف زدن با خود دست بردارید، دنیا دگرگون می شود."

سرچشمه ی تمام تفاوت ها در ذهن ما است. در قضاوتی که انجام می دهیم. در تن سپردن به ارزش هایی نسبی و قرار دادی. 

تمام جنگ ها، دعوا ها و تنش ها بر سر هیچ است. تنها چیزی که ارزش واقعی و عینی دارد زندگی است. وقتی دندانمان درد می گیرد، وقتی انگشتمان را چاقو می برد، وقتی پوست دستمان خراشیده می شود، وقتی بیماریم، وقتی که فردی از نزدیکانمان می میرد آنگاه است مکالمه ذهنی برای لحظه ای قطع می شود و ما واقعی بودن زندگی را درک می کنیم.

روش متوقف کردن مکالمه ذهنی برای زندگی در لحظه حال
اولین گام در متوقف کردن گفت و گوی درونی شناختن آن است

حال به این موضوع فکر کنید!  دنیا به طور مستقیم با ما ارتباط پیدا نمی کند بلکه تفسیر آن بین ما و دنیا قرار گرفته است. درست تر بگوییم ما همیشه یک قدم عقب هستیم و تجربه دنیایی ما تجدید خاطره ی این تجربه هاست، ما همیشه لحظه ای را به خاطر می آوریم که اتفاق افتاده و گذشته است. ما به خاطر می آوریم. عمده محتوای مکالمه ی ذهنی ما این به خاطر آوردن هاست. حال می تواند به خاطر آوردن یک لحظه پیش، یک ساعت یا سال قبل باشد یا خاطره ای از کودکی  یا نوجوانی.

برای آنکه تفسیر ادراک ما فهم پذیر شود می توانیم این کار کرد ذهنمان را با نظام تصفیه مقایسه کنیم. ادراکات ما از دنیا قبل از رسیدن به "آگاهی" از "صافی"  می گذرند و طبق سنجش هایی طبقه بندی می شوند: ذهن "صحیح" و "غلط" آنها را متمایز می کند.

"صحیح" ادراکاتی است که با توصیف جهانی - که از کودکی آموخته ایم - مطابقت دارد و اگر این مطابقت نباشد، آن ادراک غلط است.

محتوای گفتگوی درونی ما مثل یک جلسه ارزیابی یا دادگاه است. ما وقایع، اتفاقات، حرف ها و کنش های خودمان را با دیگران و دنیای بیرون بر اساس لیستی از ارزش ها و شاخص ها ارزیابی و قضاوت می کنیم.

در این ارزیابی و قضاوت خود یا دیگری را مقصر اعلام می کنیم و سپس بحث های بی انتهایی از سرکوفت زدن، توجیه ، اظهار پشیمانی،  دلداری و ... شروع می شود و ما در این گرداب اوقاتی را از دست می دهیم که تنهاترین و واقعی ترین زمان موجود ما است: "زمان حال". به همین دلیل است که اکثر ما در زمان حال زندگی نمی کنیم.

تمام این سناریو زمانی در ذهن ما در جریان است که مشغول انجام امور و زندگی روزانه هستیم؛ کار اداری، کار منزل، کلاس درس، رانندگی، مکالمه با دیگران، غذا خوردن و تمام اوقات بیداری مان در دو سو جریان دارد: یکی در مکالمه ای بی پایان در ذهن و دیگری در کنش و رفتار در زمان حال. این شکاف میان مکالمه ذهنی و عمل موجب می شود که زمان حال را درک نکنیم و اعمالمان ناقص، ناتمام، سر سری و روزهایمان کسالت بار، ملال انگیز، خسته کننده و ما ناشاد، بی تفاوت، عصبانی و بی امید باشیم.

بدیهی است توقف مکالمه ذهنی به طور کامل ممکن نیست؛ اما آگاهی بر آن و کاستن از مکالمات منفی می تواند به تدریج بر شیوه ادراک ما از زمان تاثیر گذاشته و خشنودی بیشتری برای ما همراه بیاورد.

برخی از مهمترین انواع مکالمات ذهنی از این قرارند:

- افکاری که مثل نوار با آهنگی یکنواخت تکرار می‌شوند.

- فکر کردن دوباره به اتفاقات و موقعیت‌های قدیمی و تجسم دوباره‌ی ترس‌ها.

- زندگی کردن در گذشته یا آینده. این باعث می‌شود نتوانیم از زمان حال لذت ببریم. این در حالی است که گذشته، گذشته است و‌ آینده محصول فکر و عمل امروزمان است. تنها زمانی که وجود دارد، اکنون است.

- مونولوگ های درونی وسواسی که آرامش مان را بر هم زده و ذهن مان را مشغول نگه می‌دارد.

- تحلیل مداوم موقعیت‌ها، واکنش‌ها و رفتارهای خودمان و دیگران. تحلیل گذشته، آینده، چیزهایی که نیاز داریم یا می‌خواهیم، روزمان، دیروزمان و گذشته دورمان.

 تقریباً تمام فکر کردن‌ها و رویاپردازی‌های غیرارادی نوعی صدای ذهن هستند. این نوعی صدای پس‌زمینه است که در همه کارهایمان اخلال ایجاد می‌کند.
ما هیچوقت در زمان حال نیستیم. همیشه به چیزی دیگر فکر می‌کنیم به جای اینکه روی کاری که آن لحظه انجام می‌دهیم تمرکز کنیم. اگر همیشه به چیزی دیگر فکر کنیم، هیچوقت از زمان حال لذت نخواهیم برد.

تمرین برای متوقف کردن مکالمه ذهنی

گام اول این است که به مکالمه ذهنی مان آگاه شوید. یعنی به یاد بیاورید که دارید با خودمان حرف می زنیم.

به محض آگاهی از مکالمه توجه خود را به رفتار و اعمالی که انجام می دهیم معطوف کنید.

به محض آگاهی از مکالمه ذهنی آن را با واژه یا عبارتی بنامید؛ مثلاً اگر موضوع "الف" به یادتان بیفتد که نیازی به اشغال ذهن ندارید، آن را "گردو" بنامید و بگویید حواسم هست که باز هم گردو سراغم آمده و باید از آن عبور کنم. این نامگذاری، از اهمیت موضوعات می کاهد. به خودتان یادآور شوید که این یک مکالمه ذهنی است و مطلقا ارتباطی با موضوع عینی آن در دنیای بیرون ندارد. شما می توانید به سادگی آن را بیان نکنید.

در لحظه فقط روی یک کار تمرکز کنید و تلاش کنید چنان آن را انجام دهید انگار که آخرین عمل شما در دنیا است. انگار تمام زندگی شما به درست و کامل انجام دادن آن وابسته است؛ خواه عملی مربوط به شغل تان باشد خواه شستن یک بشقاب. مثلاً در همین مورد اخیر به شکل بشقابی که دست تان هست، آبی که روی دست تان می ریزد و صدای آن، تمیز شدن لحظه به لحظه بشقاب و جزییات دیگر دقت کنید.

در جزئیات دقت کنید. ما عادت کرده ایم که نگاهمان بر اشیا و پیرامون می لغزد و به توصیف ذهنی خود اتکا می کنیم. برای همین اعمال و رفتار های ما روزانه خسته کننده و ملال انگیز می شوند. اگر به جزئیات اعمال خود دقت کنیم با شگفتی در می یابیم که همه چیز چقدر تازه و بدیع است. از حرکت کردن اعضای بدن یا نحوه نفس کشیدن تا جزئیات بی انتهایی که در کوچکترین اجزاء دنیای پیش روی ما گسترده است.

ذره بینی تهیه کنید و خود و پیرامون خود را با آن مشاهده کنید. 

اوقاتی از روز را در محل کار، منزل یا مسیر راه تمرین کنید که بدون قضاوت کردن به اطراف نگاه کنید و بدون ایراد جویی و تحسین رفتار دیگران را ببینید. 

اگر در نزدیکی شما درختی هست روزی 10 دقیقه بدون خیره شدن، به فواصل میان برگها و شاخه ها نگاه کنید. 

تنفس شکمی را فراموش نکنید. حین تمرین آن توجه تان را به جریان هوا در بدن معطوف کنید. ( تنفس شکمی را بسیار بسیار جدی بگیرید).

و در نهایت آنکه ما نظاره گرانیم. ذهن، یک محدودیت است که در فرآیند زندگیِ دنیوی به وجود می آید و جز مجموعه ای از آموخته ها، تلقینات و خاطرات نیست.
بینش در ابتدا یک توصیف است که از بدو تولد به ما داده می شود. اگر بخواهید به ورای آن بروید چاره ای ندارید که از زندان آن خارج شوید. وقتی گفتگوهای درونی تان متوقف شود، وقتی در سکوتی همه جانبه آرام گیرید، وقتی در نگاهتان هیچ قضاوت و برداشتی نباشد، وقتی کاملاً بی خواهش و بی آرزو گردید، وقتی از حال خروج نکنید و دست از خاطره بازی و آینده پروری بر دارید، وقتی با تمام وجودتان یک پذیرش و تسلیم محض شوید و به تعبیری وقتی بمیرید قبل از آنکه بمیرید،  آن وقت دگر ذهنی در کار نخواهد بود که شما را اسیر خود کند.
این همان کیفیت بی ذهنی است که ذهن هیچگاه نمی تواند آن را بشناسد زیرا نیست که بشناسد.

 هنر راستین، رساندن خود به این کیفیت از حیات است، که نامحدود است. بی ذهنی چیز غریب و جدیدی نیست، همان بی نفسی است در اصطلاح قدیم که آن را هر لحظه با تسلیم محض می توان تجربه کرد.

  کانال سواد زندگی در تلگرام:  savadzendegi@

درس های  مرتبط اصلی:

چگونه در لحظه زندگی کنیم (+ تمرین هایی برای ذهن آگاهی)

چگونه با تنفسِ شکمی حال بهتری داشته باشیم و بیشتر زندگی کنیم؟ (+روش تمرین و تثبیت)

پیشنهاد می کنیم این درس ها را از دست ندهید:


کمال گرا نباشید / کار خود را همین الان و با همین شرایط آغاز کنید

اشتراک‌گذاری
بدون نظر
خبرهای مرتبط
مطالب پیشنهادی
ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۵۰
نغمه
|
United States of America
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
3
17
موضوع بسیار مهمی بود که متاسفانه بسیار باهاش درگیر هستیم. خیلی خوب توضیح دادین و راهکار های بسیار کاربردی ای ارائه کردین.من که از همین الان شروع کردم به تمرین نفس های شکمی
محمدرضا سروجعفری
|
Netherlands
|
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
2
17
بسیار بسیار عالی و مفید و کاربردی لذت بردیم و استفاده کردیم
سپاس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
3
12
عالی
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
3
11
خیلی مفید بود. عالی
ناشناس
|
Germany
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
4
12
پیچیده ولی جالب و خواندنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
2
10
عالی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
2
12
خوب بود. من در روز خيلي درگير مكالمه ذهني ام اميدوارم با اين تمرينا يكم از اين مشكلم كاسته بشه
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
2
2
موضوع بسیار مهمی رو بررسی کرده اما در بین نکات کاربردی برای بر طرف کردن این عادت بد و آزار دهنده به زمان خواب و تکنیکهای گریز از این عادت در هنگام خوابیدن که بیشترین زمان فکر کردنها است و مثل زمان ظرف شستن یا ... نیست که تمرکز روی انجام کار بشه و کاری برای انجام دادن نیست، اشاره ای نشده که چه باید کرد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
برای زمان خواب میتونید از توجه به تنفس استفاده کنید. ابتدا به تنفس خود توجه کنید سپس تنفس خود را به صورت شکمی ادامه دهید و به هوایی که از بینی وارد میشود و از بینی یا دهان خارج میشود توجه کنید. همزمان توجه خود را به بدن خود معطوف کنید. درون بدن بدن جریان انرژی یا حیات را حس کنید. اگر برای این کار مشکل دارید، یک دست خود را در هوا نگه دارید و چشم های خود را ببندید. پس از چند ثانیه تصور کنید که موقعیت دستتان در فضا کجاست. جریانی را درون دست خود احساس خواهید کرد. شخصا این جریان را در دستها و پاها راحتتر حس میکنم تا تنه. این های راههایی است که اولین بار در کتاب اکهارت تول با نام قدرت اکنون مشاهده کردم.
Amin
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1
3
بسیار مطالب عالی می گذارید... ممنون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1
5
من دیدم بعضیا چنان غرق در مکالمات ذهنیشون میشن که گاهی نمود خارجی هم پیدا میکنه یعنی شما وقتی بهش نگاه میکنید از حرکت دستاش و حالتهای چهرش میفهمید مکالمه ذهنی داره...
حالت مضحکی داره انگار طرف داره یواش یواش با خودش حرف میزنه...
اگر شما هم دیدید بگید چون من خیلی نگران 2تا از نزدیکانم هستم که این شکلی ان. میخام بدونم این حالت چقدر برای دیگران هم پیش اومده
پاسخ ها
امیرحسین
| Iran (Islamic Republic of)
سلام... ببینید من خودم این مشکل رو دارم و باید بگم این حالت یک تله ذهنیه که در نتیجه تنهایی و منزوی بودن بوجود می‌آد و رهایی ازش به هیچ وجه آسون نیست... اما شخص با یادگیری کنترل ذهن خودش یاد می‌گیره که تمام جواب ها توی مغزش نیست و هیچ نیازی نداره همه مسائل کوچک و بزرگ زندگیش رو بررسی کنه و می‌تونه واقع نگر تر باشه، اون موقع است که شخص می‌فهمه مغزش همون رفیق نابابی بوده که دیدگاه های تکراری و نادرست بهش می‌داده و یک عینک قضاوت رو بر چشمش می‌گذاشته... من خودم با خوندن این مقالات و مدیتیشن دارم این تله عادت رو از بین می‌برم... حواستون به اون اطرافیانتون که گفتم باشه، اونا شدیدا از لحاظ روحی تنها هستن... موفق باشید
مریم
| Iran (Islamic Republic of)
امیر حسین عزیز منم این مشکل رو دارم و از نوع شدیدش.از خوندن نظرت روحیه گرفتم و باعث شد تصمیم بگیرم تا تمرینات رو درست انجام بدم. امیدوارم منم بتونم مثل شما رفتارم رو اصلاح کنم و حالم بهتر بشه
شریفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1
4
با سلام. متن بسیار جالبو مهمی بود. فقط یک سوال دارم. ممنون میشوم که نویسنده محترم پاسخ بنده را یا در ایمیل یا در همینجا بفرماید.
تفاوت انسان و حیوان در همین ذهن است. درست است که بی ذهن شدن، در واقع آسودگی می آورد اما آیا به واقع خوب است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
این روش مبتنی بر این باور یا تجربه است که انسان آگاهی فراتر از ذهن است. به عبارت دیگر قرار نیست ذهن تعطیل شود، تنها هر موقع که واقعا به آن نیاز داشته باشیم از آن استفاده می کنیم. و وقتی نیازی به آن نباشد، با جهان به طور مستقیم و بدون فیلتر ذهن ارتباط بر قرار میکنیم. این همان مستی، حیرانی و دیوانگی است که در دیدگاه عرفانی از آن یاد میشود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1
4
عالی عالی عالی
مسلم
|
Germany
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1
2
ممنون مثل همیشه زیبا و کاربردی!
فرزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
3
6
کتاب نیروی حال نوشته اکهارت تول رو بشدت توصیه میکنم برای اونایی که ذهنشون زمان حال رو ازشون گرفته و با افکارشون دست به گریبانند.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1
2
مطلب فوق العاده ای و مشکل من دقیقا همین بود
مطالعه متن بهم سرنخ های خوبی داد
ممنونم
یوسف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
2
0
بسیار عالی خیلی جامع بود . جسته گریخته این مطالب رو خوانده بودم ولی خیلی به قول انگلیسی ها پرینت بود. ممنون از شما
یوسف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
2
2
بسیار عالی خیلی جامع بود . جسته گریخته این مطالب رو خوانده بودم ولی خیلی به قول انگلیسی ها پرفکت بود. ممنون از شما
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
1
4
بسیار عالی.اگه دنیا رو این طوری ببینیم دیگه حسرت نداشته هامون نمی خوریم و قدر داشته هامون رو میدونیم.مثل سلامتی. پدرومادر خواهر برادر وخیلی چیزهای دیگه.ولی این دلیل نمیشه از کار و تلاش دست بکشیم.به امید سلامتی افراد گرفتار بیماری و فقر.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
2
6
این مطالب بالا کاملا صحیح هست،فقط به این نکته اشاره نکرد که وقتی به بی ذهنی برسیم با خدا با زندگی یا با عقل کل در یک امتداد میشیم در واقع با خدا یکی میشیم.اون جا همون جهان غیب هستش،یعنی گنج حضور،شاد باشید هر لحظه
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
2
2
خیلی عالی بود لذت بردم
تهمینه برهانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
1
4
سلام بسیار عالی. ممکنه کتابی برای مطالعه بیشتر در این موضو معرفی بفرمایید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
کتابهای اکهارت تولی رو میتونید بخونید. مهمترینش کتاب "نیروی حال" هست. The power of Now
سروش
|
Netherlands
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
16
2
اینهمه چرت و پرت گفتی که وجدان یا نفس ملامتگر رو حذف کنی؟ یا فکر کردن رو نفی؟ این چیزا نه دست توست و نه هیچکس دیگه و تدبیر خداوند در خلقت و نیاز انسان به تفکّر برای تکامله.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America
فکر کردن خوبه اما زیادی فکر کردن و گیر افتادن توی دنیای ذهن اشتباه محضه
نگفته که فکردن رو نفی کنه فقط میخواد راهکاری رو نشون بده که انسان بتونه هر موقع که خودش خواست فکر کنه
ببین بعضی ها هستن که اصلا نمیتونن فکر کردن خودشون رو کنتل کننو در حینی که دارن کاری رو انجام میدن همواره به یه چیز دیگه فکر میکنن،خیال پردازی میکنن و ...
اینه اشتباهه و باید افکار کنترل بشن
هر چیزی زیادیش بده
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
6
2
عالی بود من مدرس این مباحث هستم برایم بسیار ارزنده بود
رضایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
3
2
هیچ فکر کرده اید قانون ٢×٢=۴ یعنی محکم ترین و پایه ای ترین قانون حاکم در جهان تا وقتی صحیح است که زمان ثابت باشد. یعنی اینکه این قانون مهم و پایه ای با فرض اینکه اشیاء و موجودات ثابت باشند و هیچ حرکت و تغییری نداشته باشند صادق و صحیح است. در غیر این صورت صحیح نیست. مثلاً ۲ زوج را در نظر بگیرید که در این لحظه جمعاً ۴ نفر هستند اما به مرور زمان که زمان تغییر می کند ممکن است تعداد این ۴ نفر به علل مختلف افزایش یا کاهش یابد. به همین دلیل انسان ها در قراردادهایشان این نکته را در نظر میگیرند و فرضشان را بر این میگذارند که شرایط موجود در لحظه تنظیم قرارداد تغییر نکند و اگر موردی تغییر کرد به همان نسبت نتیجه قرارداد عوض شود و حتا آیتمی را هم برای شرایط غیرقابل پیش‌بینی و فورس ماژور در نظر میگیرند که در هیچ حالتی بلاتکلیف نباشند و سردرگم نشوند.
بنابراین انسان در اهداف و قرار و مدارهای با خودش هم باید این آیتم تغییر در شرایط و اشیاء و موجودات (آفلین) را در نظر بگیرد و خودش را برای همه جور تغییر و حتا تغییر های غیرقابل پیش بینی و فورس ماژور آماده کند و کاملاً تسلیم شرایط و اتفاقات باشد تا دچار شوک و ضرروزیان آنچنانی و ریب المنون نشود.

جملا بی قراری ات از طلب قرار توست
طالب بی قرار باش تا که قرار آیدت
عقل جزوی گاه چیره گه نگون
عقل کلی ایمن از ریب المنون
مولانا
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
1
1
موضوع بسیار جالب و پر اهمیت. اما راه حل ها خیلی کاربردی نبود. به حاشیه و تفصیل خیلی پرداخته شده بود.
رئوفی
|
Germany
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
1
3
چه مطلب خوبی
در حال مطالعه کتاب نیروی حال اکهارت تول هستم که موضوع کتاب دقیقا زندگی در لحظه حال است.
کتاب هنر عشق ورزیدن اریک فروم هم فکر میکنم به تمرین زندگی در لحظه ی حال پرداخته ، که البته به عنوان راهی برای آموختن و درک عمیق تر عشق.
در کل مباحث جالب و کاربردی هستند که می توانند خیلی به جامعه کمک کنند. خاصه جامعه ی ما که همیشه دل نگران آینده و مرور گذشته هاییم.
ممنون از مطالب خوبتون
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of)
The Power of Now
A Guide to SPIRITUAL ENLIGHTENMENT
By Eckhart Tolle

اری مطالب تا حد زیادی مثل کتاب اکهارت توله. مخصوصا جمله بییریر قبل از اینکه بیمیرید البته تو کتاب خیلی بهتر معنی این جمله راتوصیف کرده
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
1
2
عالی بود.سپاس
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
2
1
خیلی کاربردی نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
1
0
باسلام خیلی عالی هست تشگر
سلام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
1
0
خیلی خوب واقعا استفاده کردم
رامین حسین زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
1
3
یک روش شخصی برای متوقف کردن گفتگوی ذهنی در بنده این است که در جای با سکوت بیشتر استراحت می کنم و به صداهای هر چه آرامتر محیط تمرکز می کنم تا مانع تمرکز ذهن بر چیزهای دیگر بشوم آنگاه گفتگوی ذهنم را خاموش می کنم
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
1
13
شیر مادرتون حلالتون. اگر در کلاسهای درس روزی ده دقیقه ور مورد این مساله صحبت میشد جامعه اینقدر سرخورده و افسرده و در گیر پزشکان گوناگون نبود........
one girl
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
1
5
فوق العاده بود
مفهوم تک تک جملاتی که بیان کردین رو با تمام وجودم درک کردم چون کاملا درگیر این گفت و گو های ذهنی هستم و بار‌ها و بار‌ها تلاش کردم باهاش مبارزه کنم چون آرامش و تمرکزی که داشتم رو ازم گرفته
امیدوارم بتونم از پسش بربیام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
سعی نکنید باهاشون مبارزه کنید. هر چه بیشتر برای متوقف کردنشون تلاش کنید، قدرت بیشتری پیدا میکنند. تلاش کنید نسبت به آنها آگاه بشید.
arez
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
0
5
سلام. منم یه مدت اینطور بودم...
شاید از یک مدت تنهایی ی کوتاهی بود که تجربه کردم یا شاید عدم اعتماد بنفس
گاهی اوقات همین فکرا به سمتم میومد بعضی وقتا ها شاید واقعا موئثر بود که فکر کنم یک اشتباهاتی رو بفهمم ولی بعدش این فکره به یک حلقه ای تبدیل میشد که مدام دوباره به سراغم میومد.
خیلی شرایط روحی ی بدی رو فراهم میکنه اصلا دوست ندارم اون فکرا برگرده
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
0
3
مطلب خوبی بود اما میشد روانتر نوشت تا درکش آسون تر بشه .
چندین بار مطالعه کردم و تاثیر خوبی روی من گذاشته .
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
0
2
ممنون ، اما یکی از نزدیکان من خیلی درگیره ، همش تو فکر ، همش می خواد فرصتی پیدا کنه تا با خودش حرف بزنه ، از بچگی این جور بود، ما فکر می کردیم ،که بزرگ شه خوب میشه ،اما ، اعلان خیال پردازی هم اضافه شده ، نمی دونم این چیه؟؟؟؟
بره دیگران زیاد اهمیت نداره ، اما من نگرانشم ، نمی دونم چیه ؟
انگار یه وقت هایی دیگه موضوعی نداره ، و ترک می کنه ،اما یه زمان هایی میشه ، خیلی فرو میره تو خیال پردازی دوست داره هیچ کس دورو اطرافش نباشه .
فکر کنم ذهنش با هر موضوع درگیر میشع؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of)
اولا بدونید که خودش باید به این که مشکلی وجود داره پی ببره تا بعد به دنبال تغییر بره. شاید بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید این باشه که روی خودتون کار کنید و اگر خودآگاهی شما افزایش پیدا کنه، روی کسانی که با شما در تماس هستند تاثیر خواهد گذاشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
1
3
حتی موقع نماز خواندن هم ذهن داره افکار پراکنده رو وارسی میکنه و تمرین این درس میتونه حضور قلب در نماز و عبادت رو شکل بهتری بده
با تشکر
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
0
2
آیا ذهن میمیرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
0
1
مطلب بسیار عالی یک راهی که من همیشه ازش استفاده میکنم زمانی که گفتکوی درونی اذیتم میکنه کفتن ذکر یا عبارات تاکیدی با تمرکز هست سریع میتونم ذهنم رو کنترل کنم پیشنهاد میکنم امتحان کنید
sahar
|
Netherlands
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
0
2
چقد زیبا و خوب مینویسید شما !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
0
0
عالی بود