چرا برخی تشکر کردن بلد نیستند؟ سپاسگزاری را یاد بگیریم!

چرا برخی تشکر کردن بلد نیستند؟ سپاسگزاری را یاد بگیریم!

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از سر مهربانی و انسانیت، لطفی در حق کسی می کنید و در مقابل دست کم انتظار تشکری خشک و خالی دارید، اما طرف اصلاً کار شما به چشم اش نمی آید؛ طوری واکنش نشان می دهد که انگار این وظیفه شما بوده است! با بی تفاوتی نگاه می کند و می گذرد! واکنش شما در برابر چنین افرادی چگونه است؟
چرا فکر می کنید همه چیز تحت کنترل شماست؟

چرا فکر می کنید همه چیز تحت کنترل شماست؟

از خواب بیدار می شوید، به محض اینکه چشم باز می کنید، کل زندگی پیش چشم تان مجسم می شود؛ تمام اخبار خوب و بدی که شنیده اید، جان می گیرند، تمام اتفاقات در کسری از ثانیه مجسم می شوند؛ چه حس و حال غریبی وقتی فکر می کنید مسئول مستقیم همه اتفاقات، شما هستید! اینکه همه چیز تقصیر شماست! جایی، چیزی، یک آن که حواس تان نبوده است، از کنترل شما خارج شده است! آرام باشید؛ یک نفس عمیق بکشید؛ همه چیز تحت کنترل شما نبوده و نیست!
چه کنیم وقتی شریک عاطفی مان هنگام مخالفت فریاد می کشد؟

چه کنیم وقتی شریک عاطفی مان هنگام مخالفت فریاد می کشد؟

با همسرتان مشغول گفت و گویید و ظاهراً همه چیز خوب پیش می رود، شما در کمال آرامش اظهار نظری می کنید و نظر همسرتان را می پرسید، ناگهان چشمانش گرد می شوند و چنان از کوره در می رود و فریاد می کشد که انگار آسمان به زمین رسیده است؛ رگ های گردنش متورم و صورتش کبود می شود!! شما در عین وحشت زدگی با خود فکر می کنید که کافی بود به آرامی بگوید: نه، من موافق نیستم!!! اینهمه داد و بیداد چرا؟؟
چرا فرزندم در بیرون از خانه مؤدب است اما در خانه بی ادبی می کند؟

چرا فرزندم در بیرون از خانه مؤدب است اما در خانه بی ادبی می کند؟

حتما شما هم در جایگاه والدین با این سناریو کمابیش آشنا هستید: فرزندتان در مدرسه آرام و مؤدب است، رفتار شایسته ای با معلم ها و دوستانش دارد، به قوانین احترام می گذارد، اما به محض اینکه به خانه می رسد، تغییر می کند؛ عمدتاً عصبانی است و رفتار و کردارش با شما از زمین تا آسمان با رفتارش با معلم یا دوستانش یا با فامیل فرق دارد!
چگونه فرد خودشیفته منفعل را بشناسیم؟

چگونه فرد خودشیفته منفعل را بشناسیم؟

حتما خیلی از شما تا کلمه " خودشیفته" را می شنوید، فردی در ذهن تان تداعی می شود که بی وقفه میل به نمایش دادن خود دارد، دیگران را قبول ندارد و خودش را برتر از همه می داند، و خیلی هم خودش را دوست دارد؛ البته تا حدی هم درست است، اما می دانید که نوعی از خودشیفتگی وجود دارد که اتفاقا خیلی هم درون گرایانه است، میل به انزوا دارد، و شما به راحتی نمی شناسیدش و فریب رفتارش را می خورید!! بله شخصیت خودشیفته ِمنفعل ِ تهاجمی کمی غلط انداز است؛ هوشیار باشید!!!
در مورد تاثیرات منفی وابستگی عاطفی چه می دانیم؟

در مورد تاثیرات منفی وابستگی عاطفی چه می دانیم؟

چرا برخی از ما وارد یک رابطه عاطفی که می شویم آن چنان وابسته می شویم که همه چیز زندگی مان را به این رابطه گره می زنیم؛ از دور شدن از شریک عاطفی مان واهمه داریم و اگر خدای نکرده جدایی رقم بخورد، زندگی مان فلج می شود و مستأصل می شویم؟ وابستگی عاطفی چگونه به وجود می آید و چه تاثیری بر کلیت زندگی هر یک از ما می گذارد؟ و از همه مهم تر ، چگونه یک رابطه عاطفی سالم و ماندگار را بپرورانیم؟
مادربزرگ و پدربزرگ ها چه نقش و جایگاهی در خانواده و تربیت فرزندان دارند؟

مادربزرگ و پدربزرگ ها چه نقش و جایگاهی در خانواده و تربیت فرزندان دارند؟

مادربزرگ، عزیز، مامانی، بی بی، ننه جان، مامان جون یا آقاجون، آقا بزرگ، بابابزرگ، آق بابا؛ با هر نامی و لقبی در هر گویش و هر فرهنگی که خطاب شان کنیم، این چهره های مهربانْ یادگارهایِ ماندگار دوران کودکی و ستون های عاطفی خانواده اند. دوران کودکی آغشته از عطر وجود و گرمای حضورشان است.