برچسب مدیریت

متورم سازی عنوان شغلی: یک پدیده مدرن سازمانی

به عنوان مثال، یک «نماینده خدمات مشتری» که به عنوان «متخصص روابط با مشتری» تغییر نام داده می‌شود، ممکن است احساس مسئولیت و غرور بیشتری نسبت به نقش خود داشته باشد که به بهبود عملکرد و خدمات مشتری منجر می‌شود.

: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲

چرا خارپشت ها پیروز می شوند و چرا برخی شرکت‌ ها شکست می خورند؟

رهبران سطح 5 رویاهای بزرگی برای شرکت‌ هایشان دارند (نه برای خودشان). آن‌ها  دنبال کسب نتایج، تعیین معیارهای دقیق و ارائه راهکارهای تزلزل‌ناپذیر هستند و سرسختی پنهانی برای انجام کارهای لازم برای رساندن سطح شرکت از خوب به عالی دارند.

: ۱۳ دی ۱۴۰۲

هرگز این چهار روش را برای مدیریت خشم به کار نبرید

وقتی برای مدیریت خشم، تکنیک‌های نادرستی را به کار بگیریم، حرف هایی می زنیم یا کارهایی می کنیم که مرتب به خود یا دیگران، از جمله کسانی که دوستشان دارید، آسیب می‌زنیم. در این درس چهار روش نادرست مدیریت خشم نشان داده شده، تا وقتی عصبانی و خشمگین هستید، از آنها برای مدیریت خشمتان استفاده نکنید.

: ۲۸ دی ۱۴۰۰

تکنیک "پنچ چرا" ؛ روشی از بنیانگذار تویوتا برای ریشه یابی و حل مشکلات

تاریخچه استفاده از "پنج چرا" به شرکت صنایع تویوتا و مغز متفکر آن یعنی ساکیشی تویودا باز می گردد که مبدع این روش و معروف به پادشاه مخترعان ژاپن بود. تکنیک "پنج چرا" به عنوان رویکرد علمی این شرکت برای حل مسأله به کار گرفته شد و روندی شامل چند چرای اساسی است.

: ۰۶ آذر ۱۳۹۷

برنامه ریزی؛ از تعریف تا کاربرد

برای سال ها بر لزوم آموزش علمی برنامه ریزی و روش های اصولی آن در دانش مدیریت تاکید شده است. البته این آموزش نیازمند ایجاد زمینه هایی در دوران تحصیل عمومی نیز خواهد بود که ما در این مبحث از منظر دانش مدیریت به مساله خواهیم پرداخت.

: ۱۷ آذر ۱۳۹۵

وکیل مدافع شیطان!

در کلیسای کاتولیک نیز وکیل مدافع شیطان اهمیت زیادی دارد! این کلیسا به مدت 4 قرن از روش مذکور برای سنجش جنبه های گوناگون تصمیمات استفاده کرده و آن را مانعی برای قطبی شدن نظرات می داند.

: ۲۵ مهر ۱۳۹۴

توصیه ای برای مدیران: دیوار بزرگ را خراب کنید

از مدیریت به سبک اشباح دوری کنید! بسیار دیده شده تا یک مجموعه اقتصادی به موقعیت مناسبی دست می یابد حضور مدیران در مجموعه کم رنگ شده و کار را بدست نزدیکان و معاونان می سپارند. هرگز در این آفت گرفتار نشوید زیرا کارمندان شما را بیشتر از جانشینان قبول دارند.

: ۲۱ مهر ۱۳۹۴