از تولید تا فروش
بخش سوم: خط تولید

از تولید تا فروش

کیفیت در این مرحله بسیار اهمیت دارد تلاش کنید تا محدودیت های اقتصادی کمتر شما را به سمت انتخاب خط تولید ضعیف تر سوق دهد.
از تولید تا فروش
بخش دوم: چشم انداز

از تولید تا فروش

در ابتدا باید بدانیم آن چیزی که به عنوان ماجراجویی های ذهنی و با سرعت بسیار بالایی در فکر ما ایجاد شده و پیوسته جریان دارد با رویکرد حرفه ای به مبحث چشم انداز کاملا متفاوت است.
از تولید تا فروش
بخش اول: طرح

از تولید تا فروش

اینجا تصمیم می گیریم که محصول تولیدی ما در چه سطحی قرار داشته باشد بالاترین کیفیت یا هر حالت دیگر که البته توصیه می کنیم به بهترین ها فکر کنید.
توصیه ای برای مدیران: دیوار بزرگ را خراب کنید
یکی از پیچیده ترین رابطه های جهان!

توصیه ای برای مدیران: دیوار بزرگ را خراب کنید

از مدیریت به سبک اشباح دوری کنید! بسیار دیده شده تا یک مجموعه اقتصادی به موقعیت مناسبی دست می یابد حضور مدیران در مجموعه کم رنگ شده و کار را بدست نزدیکان و معاونان می سپارند. هرگز در این آفت گرفتار نشوید زیرا کارمندان شما را بیشتر از جانشینان قبول دارند.