همانند بدبین، خوش‌بین هم جهان را سیاه و سفید می‌بیند

      شک کردن به دانسته‌های خود گام اول خودشناسی است       
برچسب های خبر
دعوت از دوستان
ایمیل دوستان خود را جهت دعوت وارد کنید