برچسب های خبر
برچسب: پدربزرگ
هم ضرر ندارد پدربزرگ من روزی سه بسته سیگار می...
کد خبر: ۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷


شد که مزایای روابط پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با...
کد خبر: ۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


خردمند پدرها مادرها پدربزرگ ها مادر بزرگ ها ریش سفیدان...
کد خبر: ۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


است که پدربزرگ های ما در طول تاریخ به تجربه...
این است که پدربزرگ های ما در طول تاریخ به...
کد خبر: ۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


دعوت از دوستان
ایمیل دوستان خود را جهت دعوت وارد کنید