برچسب های خبر
برچسب: مکالمه ذهنی
مراقبه ها در همین نکته است توقف مکالمه ذهنی که... آنکه خود را درگیر مکالمات بی پایان درونی ذهنی راجع...
کد خبر: ۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۳


مکالمه ذهنی خلاص کنیم راهی بیابیم تا بتوانیم از شر... ذهنی فایق آییم و آسایش خود را باز یابیم در... اطرافیانمان همراه است در چنین شرایطی ناخودآگاه درگیر روایت ذهنی... بدترین اتفاقات می شویم و ترس های مبهمی فضای ذهنی...
کد خبر: ۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


سال پیش زندگی کنیم روش متوقف کردن مکالمه ذهنی برای...
کد خبر: ۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


به دغدغه ذهنی ما تبدیل می شود آن هم برای... خطر فرافکنی ذهن و در افتادن به دور باطل مکالمه... ذهنی در امان می مانیم نمونه های زیر مثال هایی... کردن با "اگرها" و "کاش" در مکالمه ذهنی یا بدتر...
کد خبر: ۴۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


اسارت رفته به جای درگیری ذهنی با اصل اسارت به... متوقف کردن مکالمه ذهنی عمل کردن بدون چشمداشت...
کد خبر: ۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷


مکالمه ذهنی بر ما غالب می شوند برهیم نشانه های...
کد خبر: ۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


یکی از فنون متوقف کردن مکالمه ذهنی آشنا شدیم دومین... مدام باید آن را بازتولید کند و مکالمه ذهنی مهمترین... کنیم و این به وقفه ای در گفتگوی ذهنی می... که سابقۀ ذهنی از آن نداشته باشیم سعی کنید حدالامکان...
کد خبر: ۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


نتیجه اصلی "عملکرد بدون چشمداشت" قطع کامل مکالمه ذهنی یا... در یک آن بر بندهای ذهنی غلبه می کنیم و...
از مکالمه ذهنی شناختن آن است در این درس با... مکالمه ذهنی کمک می کند "عمل کردن بدون چشمداشت یا... بلکه ما اهدافی ذهنی را بر رفتار و اعمال مان... دهیم توقعاتی ذهنی داریم که واقعی به نظر می آیند...
کد خبر: ۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


میرد آنگاه است مکالمه ذهنی برای لحظه ای قطع می... گذشته است ما به خاطر می آوریم عمده محتوای مکالمه... ی ذهنی ما این به خاطر آوردن هاست حال می... کار منزل کلاس درس رانندگی مکالمه با دیگران غذا خوردن...
کد خبر: ۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


پیرو آن مکالمه ذهنی متوقف شده و خودآگاهی کامل یا...
کد خبر: ۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


دعوت از دوستان
ایمیل دوستان خود را جهت دعوت وارد کنید