برچسب های خبر
برچسب: مشتری مداری
را شکل دهد قطعا این عامل وابسته به حضور مشتری... شده هستند از این رو می توان مشتری را مهمترین... کارمندان خود آخرین روش های برخورد با مشتری و آیین... مشتری مداری را آموزش می دهند از این رو در...
کد خبر: ۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸


دعوت از دوستان
ایمیل دوستان خود را جهت دعوت وارد کنید