دانش سلاحی است که می‌تواند فرزندان شما را از قربانی شدن نجات دهد      

همانند بدبینی، خوش‌بینی هم همۀ جهان را سیاه و سفید می‌بیند

      
برچسب های خبر
دعوت از دوستان
ایمیل دوستان خود را جهت دعوت وارد کنید