والدین و چالش بحث فرسایشی

والدین و چالش بحث فرسایشی

باید بدانید این رویدادهای آزاردهنده بیشتر چه مواقعی رخ می دهند، چگونه رخ می دهند، محل شروع آنها کجاست و در نهایت چگونه شدت می یابند. تمامی این اطلاعات به شما کمک می کند تا از گرفتاری در مجادلات تکراری نجات یابید و صحنه را به سود اعصاب و روان خود و فرزندتان تغییر دهید.
  •  
  •