این موارد را از کلام خود حذف کنید!

این موارد را از کلام خود حذف کنید!

کمی منطقی تر، آرام تر، مهربان تر و مسئولانه تر با فرزندانمان گفت و گو کنیم تا در آینده امکان تجربه حس خشنودی از موفقیت های آنان برایمان بیشتر فراهم باشد.
والدین و چالش بحث فرسایشی

والدین و چالش بحث فرسایشی

باید بدانید این رویدادهای آزاردهنده بیشتر چه مواقعی رخ می دهند، چگونه رخ می دهند، محل شروع آنها کجاست و در نهایت چگونه شدت می یابند. تمامی این اطلاعات به شما کمک می کند تا از گرفتاری در مجادلات تکراری نجات یابید و صحنه را به سود اعصاب و روان خود و فرزندتان تغییر دهید.
  •  
  •